Uzņēmuma zīmola un darbinieka personīgā zīmola tandēms

Uzņēmumam un darbiniekam vajadzētu apvienot centienus sadarbībā, lai stiprinātu gan uzņēmuma, gan darbinieka personīgo zīmolus. To es saucu par uzņēmuma un personīgā zīmola tandēmu. Kāpēc tā? Sākšu ar stāstu par zīmolu mijiedarbību.


Jebkuram vidēja lieluma uzņēmumam ir savs zīmols. Ir iespējams, ka šis uzņēmums piedāvā preces vai pakalpojumus, kuriem arī ir savs zīmols. Turklāt, šim uzņēmumam ir vadītājs vai vadības komanda, kur katram no šiem cilvēkiem ir savs personīgais zīmols. Bet ar to šis uzskaitījums neapstājas, jo arī katram šinī uzņēmumā strādājošajam ir personīgais zīmols.

​Hmm, esat apjukuši, ka tik daudz zīmolu? Tieši tā. Un te notiek tas, ko es saucu par zīmolu mijiedarbību.


Proti, ja uzņēmums ir veiksmīgs un gūst vienu pēc otra panākumus tirgū, tad tas pozitīvi atsaucas uz visiem pārējiem – produktu vai pakalpojumu, kā arī personīgajiem zīmoliem.


Piemēram, darbinieki, kas strādā Google vai Apple mazliet tiek apskausti un tiek vērtēti kā īpaši, ja ir ieguvuši iespēju strādāt šādā veiksmīgā uzņēmumā.


Savukārt, ja uzņēmums iekuļas nedienās, piemēram, vainīgs pie vides piesārņošanas vai tiek pieķerts nemaksājam nodokļus, tad tas negatīvi atsaucas uz pārējo zīmolu reputāciju. Protams, jo īpaši uz produktiem/pakalpojumiem (atcerēsimies Dogo lietu Latvijā) un uzņēmuma vadības personīgo reputāciju.

Novēlot nevienam uzņēmumam nenonākt reputācijas riska situācijās, ja jau zīmolu mijiedarbība ir neizbēgama, šinī blogā vēlos pievērsties uzņēmuma un darbinieka personīgā (tas attiecas arī uz vadītāju) zīmolu sadarbībai.


Izrādās, ja uzņēmums atbalsta darbinieka personīgā zīmola pilnveidi, tad rezultātā arī uzņēmuma zīmols tiek stiprināts. Un otrādi, darbinieks, stiprinot uzņēmuma zīmolu, arī pilnveido savu reputāciju.


Apskatīsim sīkāk kā dzīvē notiek abu zīmolu mijiedarbība un kā izpaužas abpusējais izdevīgums.


Darba devējam saskarsme ar darbinieka personīgo zīmolu jau ir tajā brīdī, kad pirmais meklē sev vislabāko darbinieku vai otrādi – profesionālis meklē vislabāko darbavietu. Tieši personīgais zīmols (proti, plaši atzīti, līdzīgi iespaidi un uzskati par cilvēku, balstoties uz viņa pieredzi, zināšanām, prasmēm, rīcību, panākumiem savā nozarē, sabiedrībā vai tirgū) ir tas iemesls, kāpēc šo vai citu kandidātu darba devējs izvēlas. Un, otrādi, ļoti bieži augsti kvalificēts darbinieks izvēlas darba devēju, kam ir augstvērtīgs un uzticams zīmols vai reputācija.


Darbiniekam, uzsākot darba gaitas, darba devējs piedāvā personīgā zīmola izveides platformu. Proti, iespējas piedalīties profesionālās kvalifikācijas vai dažādu “soft skills” pilnveides kursos, lai pilnveidotu sevi un savas prasmes. Tāpat viņam ir piekļuve darba devēja kontaktu lokam, jaunām tīklošanās iespējām, kur profesionālis var stiprināt savu eksperta tēlu un iegūt jaunas iespējas personīgā zīmola stiprināšanai.


Darba vieta sniedz iespēju izmantot dažādas komunikācijas platformas – prezentēt uzņēmumu klientiem, rakstīt eksperta viedokļu rakstus medijos, veidot savu blogu, iesaistīties korporatīvajā sociālo mediju komunikācijā. Un ļoti bieži darbiniekam šajos centienos palīdzīgu roku un padomu sniedz uzņēmuma mārketinga un sabiedrisko attiecību komandas pārstāvji.


Ja uzņēmums ir respektabls, ar ļoti labu reputāciju tirgū, tad, protams, darbinieks savā personīgā zīmola kontā iegūst pāris punktus, par to, ka strādā cienītā kompānijā.

Vienlaicīgi arī darbinieks piedāvā uzņēmumam piekļuvi viņa resursiem – ja dzīvē ir atzīts profesionālis ar augstu reputāciju, tas, savukārt, uzņēmuma zīmola kontam pievieno pāris punktus. Jaunpienācējam ir savs kontaktu, tīklošanās loks, kas ar darba attiecību uzsākšanu kļūst pieejams arī darba devējam. Darbinieks savos komunikācijas kanālos – no personīgā bloga līdz sociālo mediju komunikācijai – sāk pats vai sadarbībā ar uzņēmumu komunicēt par uzņēmumu.


Interesanti, ka šīs sadarbības laikā darbinieka un uzņēmuma panākumi vai pieredze, no kuras mācīties, kļūst par kopīgiem panākumiem, ar kuriem dalīties.


Gan uzņēmums, gan darbinieks vēlas stiprināt savus zīmolus un šie ieguvumi, ko abas puses gūst, ir vērā ņemami un interesanti abām.

Tad kāpēc gan šādā “win – win“ situācijā abām pusēm neapvienot spēkus un, tandēmā darbojoties, neveicināt abu izaugsmi un nesekmēt to atpazīstamību?