Laiks vadītājiem aktīvi rūpēties par savu tēlu

Esmu daudzus gadus rūpējusies gan par uzņēmuma augstākās vadības, izpilddirektoru, gan Valsts prezidenta reputāciju. Un zinu, ka mārketinga / komunikācijas komandas pilna uzmanība tiek veltīta izpilddirektoram, tad noteikta apjoma uzmanība tiek atlicināta svarīgākajiem valdes locekļiem un nepilnīgāks atbalsts pārējām runas personām. Lai kā gribētos, cilvēks, kas tur rūpi par uzņēmuma runas personām, ir limitēts spējās un laikā apkalpot visus. Jā, ik pa laikam tiks sagatavots viens vai otrs viedokļa raksts, tiks palīdzēts sagatavoties intervijai, bet daudz tomēr no šīm aktivitātēm priekš tiem komandas pārstāvjiem, kas nav galvenais boss, būs reaktīvā formā. Protams, tas ir atkarīgs no uzņēmumam pieejamajiem resursiem, bet tie ļoti bieži ir limitēti līdz vienai personai. Mani priecē, ka uzņēmumi rūpējās par savu vadītāju tēlu, bet, zinot šos limitus, uzskatu, ka nepilnīgi tiek izmantotas visas iespējas, lai veicinātu pašu vadītāju rūpi par savu reputāciju, lai viņus iespējotu vadīt savu zīmolu un līdz ar to arī uzņēmuma tēlu.

Pirmais, katram cilvēkam ir personība. Ir savas vērtības, domas, sapņi, redzējums, “dzinulis” un ekspertīze. To savā spožumā un pilnībā var vislabāk parādīt pats cilvēks. Katrs no mums veido unikālo, ko vislabākajā formā var paust. Autentisks, uz cilvēka zināšanām bāzēts saturs vai pieeja dažādiem jautājumiem, vērtības un uzskati, mērķi un personība veido cilvēka zīmolu. Rada šo unikālo “viņš” vai “viņa” sajūtu, ko atcerēties. Lai kā uzņēmuma mārketinga vai komunikācijas komandu pārstāvji censtos veidot savu vadītāju tēlu, viņi to dara no sava skatu punkta, kuram tiek uzlikts filtrs – uzņēmuma korporatīvais zīmols un konkrētā komunikācijas eksperta personīgais skatījums, vērtības utt. Un tas nav nekas nepareizs – jo tā ir viņu misija palīdzēt uzņēmuma komunikācijā. Bet pazūd iespēja individuālajam dimantam katrā personībā paspīdēt, jo tikai pašam vadītājam tik ļoti spīd acis par savu tēmu, viņš vai viņa kā līderis ir tas, kas var paraut līdzi savu komandu trakākās idejas īstenošanai, vadīt ar savām zināšanām un iedvesmot misijai. Tas ir vadītāja kapitāls, kuram nav 100% piekļuves komunikācijas un mārketinga komandas pārstāvjiem. Tāpēc te ir svarīgi iespējot pašus vadītājus rūpēties par savu tēlu un ne jau tikai, lai es skaisti izskatītos, izklausītos, bet patiesībā šobrīd aktuālais un svarīgākais – virzītu savu komandu, klientu kopienu, sadarbības partnerus noteiktu ideju un vērtību īstenošanai.


Otrais, jau daudz par šo esmu runājusi, bet svarīgi ir atkārtoties – korporatīvā komunikācija bez vadītāju un darbinieku iesaistes ir bezpersoniska. Cilvēki vēlas asociēties ar zīmolu, bet asociēties ir iespējams, ja zīmols ir dzīvs, tam ir seja un mēs redzam tā cilvēcisko dabu. Uzņēmuma runaspersonas ir tās, kas padara organizāciju dzīvu, kas parādā, ka idejas, vērtības, misija ir šīs organizācijas pārstāvju radīta. Uzņēmumu komunikācijas komandas to stiprina, bet atkal – vai vienmēr nešķiet, ka pietrūkst resursu (laika, cilvēku utml.)? Cik daudz palīdzīgu roku spēj sniegt saviem kolēģiem tēla veidošanā? Cik daudz varam parādīt autentisko vadītāju, runājot un rakstot viņa vietā? Komunikācijas lauks ir ar gadiem kļuvis tikai plašāks. Mums šobrīd ir savs tēls jāveido un reputācija jāuztur divās ļoti aktīvās vidēs: klātienes komunikācija un digitālā komunikācija. Turklāt nošķirt skaidru līniju, kur mana vadītāja aktivitātes ir personīgas un kur profesionālas vairs nemaz nav tik viegli. Ir tādi vadītāji, kas digitālajā individuālajā komunikācijā jūtas kā zivis ūdenī. Nebaidās izteikt savu viedokli, piedalās diskusijās un, galvenais, pašiem aktīvi iesaistoties, rada savu tēlu kā atvērti, moderni vadītāji. Mēs jūtam emocijas, reālu cilvēka interesi un dzīvu saikni ar šādu vadītāju. Komunikācijas komandas pārstāvji var lepoties ar tādiem vadītajiem, jo tādu rezultātu ar saviem instrumentiem un kanāliem panākt ir sapnis. Bet sapnis tiek piepildīts pašam vadītājam iesaistoties un ņemot rūpi par savu komunikāciju un tēlu.


Un, trešais, jau kādu laiku komunikācijas prasmes tiek atzītas par vienām no vērtīgākajām, kas ikvienam līderim, vadītājam ir jāizkopj. Kā nu ne? Lai efektīvi vadītu komandu ir svarīgi mācēt pārvaldīt komunikāciju hibrīdā režīmā, t.sk. rīkoties ar digitālajiem rīkiem (jā, arī pašam mācēt Zoom dalībniekus sadalīt grupās, palaist aptaujas utml.), spridzināt ar lieliskām prezentācijas prasmēm, attīstīt sociālo mediju līderību utt. Bet visos šajos gadījumos visam pāri ir jādomā par savu tēlu. Tas ir jāvada un līdera paša spēja vadīt savu zīmolu dod iespēju veidot konsekventu komunikāciju, tēlu un skaidru priekšstatu par sevi, kas ir saskaņā ar savu “es”. Un, lai šī reputācija veidoties uz spēcīgiem, jūsu mērķauditoriju – klientus, darbiniekus, sadarbības partnerus - uzrunājošiem pamatiem, 2022. gadā un uz priekšu uzņēmumu augstākā vai vidējā līmeņa vadītāji sava tēla vadīšanu vairs nevar atstāt tikai mārketinga vai komunikācijas komandu atbildība. Ir laiks pašiem kļūt par sava personīgā zīmola saimniekiem.